sự kiện thế giới năm 2021

Cập nhập tin tức sự kiện thế giới năm 2021

Những hình ảnh sau đây cho chúng ta thấy lại một số sự kiện lớn đã diễn ra trên khắp thế giới trong một năm qua.