sửa luật đất đai

tin tức về sửa luật đất đai mới nhất

"Chuyện đất đai đến lúc cũng phải nhìn thẳng sự thật"icon
Tiêu điểm12/02/20140

"Chuyện đất đai đến lúc cũng phải nhìn thẳng sự thật"

GS. Đặng Hùng Võ: 'Nếu chúng ta bắt đầu câu chuyện sửa Luật Đất đai từ ý chí, rồi thông qua Hiến pháp, rồi tới các hệ thống các tầng lớp văn bản pháp luật sẽ là chiều thuận'.