Sức dân

tin tức về Sức dân mới nhất

Hợp lực sức Nhà nước và sức Dân để làm những việc lớnicon
Tiêu điểm20/12/20180

Hợp lực sức Nhà nước và sức Dân để làm những việc lớn

Ngày nay, sức Nhà nước và sức dân đã tăng cả về lượng và chất gấp nhiều chục lần so với trước đây và đang tiếp tục được giải phóng.