Sức lao động

tin tức về Sức lao động mới nhất

Đất nước như một cơ thể, muốn mạnh phải ‘khỏe’ đềuicon

Đất nước như một cơ thể, muốn mạnh phải ‘khỏe’ đều

“Muốn cơ thể khỏe mạnh các bộ phận, bộ máy của cơ thể phải mạnh đều, muốn quốc gia mạnh các địa phương, các bộ ngành phải mạnh”.