Sultan Kosen

Cập nhập tin tức Sultan Kosen

Sở hữu chiều cao khủng nhất thế giới, cuộc sống của Sultan Kosen hoàn toàn khác biệt với những người bình thường.