tả ngạn sông Hồng

tin tức về tả ngạn sông Hồng mới nhất

Khẩu lệnh 'lạ' của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười khi địch đi cànicon
Chính trị04/10/20180

Khẩu lệnh 'lạ' của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười khi địch đi càn

Một câu chuyện vui về nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười được nguyên Tham mưu trưởng Mặt trận 5, Tham mưu phó khu Tả Ngạn kể lại.