tác động từ việc Anh rời EU lên Việt Nam

tin tức về tác động từ việc Anh rời EU lên Việt Nam mới nhất

Hậu quả Brexit lan tới Việt Nam: Còn xa lắm?icon
Đầu tư28/06/20160

Hậu quả Brexit lan tới Việt Nam: Còn xa lắm?

Kinh tế Việt Nam chưa bị tác động lớn từ việc Anh rời EU cũng như EU chưa phải là đối tác chiếm tỷ trọng lớn với kinh tế Việt Nam, kể cả thương mại và đầu tư - Bộ trưởng KH-ĐT nhận định.