Nguyễn Hưng Quang

GĐ Hãng luật NHQuang&Cộng sự - Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về hoạt động doanh nghiệp và cải cách thể chế tại VN.

2 Bài viết
Uber và “cú hích” thay đổi

Uber và “cú hích” thay đổi

02:00 | 14/12/2014
Kinh doanh taxi kiểu Uber rất sáng tạo. Chấp nhận mô hình này, các thể chế liên quan cần thay đổi để thích nghi và tạo nên một môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.
Vụ lừa 4.000 tỷ và công cụ siêu quyền lực

Vụ lừa 4.000 tỷ và công cụ siêu quyền lực

02:10 | 22/10/2014
Chế định của nhà nước về quyền lực hóa con dấu của doanh nghiệp đã tạo nên văn hóa tôn sùng con dấu mà bỏ qua việc xem xét bản chất của giao dịch.