TS. Bành Quốc Tuấn

Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

5 Bài viết
Nhìn rõ mạnh, yếu của VN để chọn giải pháp

Nhìn rõ mạnh, yếu của VN để chọn giải pháp

02:00 | 26/09/2015
Sử dụng pháp lý: Đây là giải pháp cụ thể nhất và hiệu quả nhất để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.
Kiện CSB Thái Lan: Việt Nam cần chỉ rõ thiệt hại

Kiện CSB Thái Lan: Việt Nam cần chỉ rõ thiệt hại

01:30 | 25/09/2015
Việt Nam phải có sự phân tích toàn diện các sự kiện đã xảy ra, lập hồ sơ pháp lý đầy đủ, chính xác chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý.
Để dân 'quyết’ khác ‘lấy ý kiến’ dân

Để dân 'quyết’ khác ‘lấy ý kiến’ dân

01:30 | 14/08/2015
Lấy ý kiến không đồng nghĩa với lấy “quyết định”, trong khi đó, trưng cầu ý dân là nhằm lấy ý kiến quyết định theo số đông.
Sau vụ máy bay Lào, lường kịch bản trên biển Đông

Sau vụ máy bay Lào, lường kịch bản trên biển Đông

01:30 | 04/08/2015
Nhiều nhà nghiên cứu dự đoán một kịch bản ADIZ tương tự sẽ được thực hiện trên biển Đông trong tương lai không xa?
Philippines kiện TQ: Dự đoán quyết định của tòa

Philippines kiện TQ: Dự đoán quyết định của tòa

02:00 | 17/07/2015
Với những yêu cầu đặt ra trong Tuyên bố khởi kiện khả năng PCA sẽ chấp nhận thẩm quyền giải quyết là rất cao.