TS Nguyễn Minh Tuấn

Tiến sĩ luật học, Đại học Tổng hợp Saarland, CHLB Đức. Hiện là Giảng viên Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội.

5 Bài viết
Nguồn cổ vũ đấu tranh chống độc tài chuyên chế

Nguồn cổ vũ đấu tranh chống độc tài chuyên chế

01:00 | 30/05/2015
Magna Carta chính là nguồn động viên tinh thần to lớn, cổ vũ các dân tộc khác, đấu tranh bảo vệ những quyền tự do thiết yếu nhất của mình. 
Đi ngược lợi ích của dân, phải quyết bãi nhiệm

Đi ngược lợi ích của dân, phải quyết bãi nhiệm

02:00 | 09/04/2015
Cụ thể hóa cơ chế cử tri bãi nhiệm Đại biểu khi người đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của dân.  
Án oan 10 năm và lời nhắc "công bộc"

Án oan 10 năm và lời nhắc "công bộc"

02:00 | 08/11/2013
Thượng tôn pháp luật là không có ai ở trên pháp luật và cũng không có ai không được pháp luật bảo vệ.
Bước đi mạnh mẽ của dân chủ

Bước đi mạnh mẽ của dân chủ

02:00 | 20/09/2013
 Dân chủ trong thế kỷ XXI phải là dân chủ thực chất. Dân chủ chẳng những chấp nhận sự khác biệt, mà còn lấy sự khác biệt, tính đa dạng trong nhân cách để làm nền tảng cho sự phát triển.
Chuyện bảo vệ nhân phẩm ở Đức

Chuyện bảo vệ nhân phẩm ở Đức

09:01 | 27/06/2013
 Từ những đau thương và những trải nghiệm từ lịch sử, người Đức đã nhận thức được sâu sắc lý do vì sao cần phải bảo vệ nhân phẩm.