tái cấu trúc ngành du lịch

tin tức về tái cấu trúc ngành du lịch mới nhất

Chẳng cần mơ xa, hãy học hỏi và bám đuổi Thái Lan, Malaysiaicon
Đầu tư06/06/20200

Chẳng cần mơ xa, hãy học hỏi và bám đuổi Thái Lan, Malaysia

Covid-19 là khoảng lặng để lộ ra điểm yếu của du lịch Việt Nam, để từ đó tái cấu trúc lại tạo ra nền du lịch hoàn toàn mới. Không cần mục tiêu cao xa, hãy học hỏi và cạnh tranh với Thái Lan, Malaysia đã là thành công.