tài chính công

tin tức về tài chính công mới nhất

Kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán sử dụng vốn Nhà nướcicon
Tài chính28/02/20180

Kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán sử dụng vốn Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam sẽ phối hợp xây dựng cơ chế để các kiểm toán viên độc lập, công ty kiểm toán tham gia kiểm toán báo cáo tài chính, DNNN, dự án vốn Nhà nước.