tai nạn xe má

tin tức về tai nạn xe má mới nhất

Quá yếu thế, đường nào cho người đi xe máy an toàn?icon
Ô tô - Xe máy24/01/20190

Quá yếu thế, đường nào cho người đi xe máy an toàn?

- Người đi xe máy đang quá yếu thế nhưng ở Việt Nam, 100m hay 1km, dân cũng đi xe máy. Giao thông hỗn hợp, họ buộc phải tự cứu mình trước.