tài nguyên Internet

tin tức về tài nguyên Internet mới nhất

Công bố chương trình hỗ trợ chuyển đổi sang IPv6 cho cơ quan nhà nước đến năm 2025icon
Viễn thông15/01/20210

Công bố chương trình hỗ trợ chuyển đổi sang IPv6 cho cơ quan nhà nước đến năm 2025

Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 vừa được Bộ TT&TT công bố. Trọng tâm của công tác thúc đẩy triển khai IPv6 trong 5 năm tới là các cơ quan nhà nước.