Tài sản bất minh

tin tức về Tài sản bất minh mới nhất

Tài sản ‘bỗng dưng mà có’ của quan chức: Làm sao xử tận gốc?icon

Tài sản ‘bỗng dưng mà có’ của quan chức: Làm sao xử tận gốc?

Gốc rễ vấn đề không chỉ truy nguồn gốc hay đánh thuế tài sản bất minh, mà là không để phát sinh tài sản bất minh, tài sản tham nhũng của quan chức.