tài sản kếch xù

tin tức về tài sản kếch xù mới nhất

Tranh cãi về khối tài sản kếch xù của bố Giang Kim Đạticon

Tranh cãi về khối tài sản kếch xù của bố Giang Kim Đạt

Xung quanh khối tài sản gồm 40 bất động sản đã bị kê biên, bố của Giang Kim Đạt một mực cho rằng đó là tài sản hợp pháp.