tạm biệt

tin tức về tạm biệt mới nhất

Từ biệticon
Thơ29/06/20170

Từ biệt

Bóng anh khuất trong ráng chiều sót lại/ Như lẫn vào hàng cây phía mờ xa/ Gió như thổi em ngược về bên ấy/ Giá mà anh đuổi theo, gọi lại…/ Giá mà…