tân bộ trưởng

tin tức về tân bộ trưởng mới nhất

Tân Bộ trưởng GTVT với áp lực ‘vừa chạy vừa xếp hàng’icon
Quốc hội26/10/20170

Tân Bộ trưởng GTVT với áp lực ‘vừa chạy vừa xếp hàng’

Thiếu cơ sở pháp lý và cả nguồn lực, ngành giao thông đòi hỏi phải chạy trước. Việc 'vừa chạy vừa xếp hàng' là thách thức rất lớn  với tân Bộ trưởng GTVT.