tặng cho tài sản

tin tức về tặng cho tài sản mới nhất

Có được tặng cho đất nằm trong dự án quy hoạch?icon
Hồi âm25/06/20180

Có được tặng cho đất nằm trong dự án quy hoạch?

Ba tôi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đồng sở hữu với chú tôi). Ba tôi dự định cho tôi 1 phần diện tích để xây nhà. Tuy nhiên đất ba đang sở hữu lại nằm trong dự án quy hoạch giao thông.