tăng lương hưu

tin tức về tăng lương hưu mới nhất

Bộ trưởng trở lên mới được mua xe côngicon
Quốc hội23/10/20170

Bộ trưởng trở lên mới được mua xe công

UB Tài chính - Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ, trong năm 2018 chỉ bố trí mua ô tô theo cấp từ bộ trưởng trở lên.