Tập đoàn Dabaco Việt Nam

tin tức về Tập đoàn Dabaco Việt Nam mới nhất

2 bộ vào cuộc vụ đổi gần 100ha đất lấy 1,39km đường ở Bắc Ninhicon
Dự án11/10/20180

2 bộ vào cuộc vụ đổi gần 100ha đất lấy 1,39km đường ở Bắc Ninh

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ các nội dung trong việc Bắc Ninh đổi gần 100 ha đất lấy 1,39 km đường