tập đoàn Erwin Hymer

tin tức về tập đoàn Erwin Hymer mới nhất

Ấn tượng với "ngôi nhà di động" của tương laiicon
Khám phá09/10/20190

Ấn tượng với "ngôi nhà di động" của tương lai

Xe tự hành đã trở thành xu hướng cho nền công nghiệp ô tô tương lai. Tuy nhiên có lẽ chúng ta sẽ sớm chứng kiến sự bùng nổ của một khái niệm khác - đó là nhà tự hành trong thời gian tới.