tát bạn

Cập nhập tin tức tát bạn

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có yêu cầu làm rõ sự việc cô giáo để 42 học sinh tát 1 trẻ lớp 4 trong lớp.