Tàu An Sinh

tin tức về Tàu An Sinh mới nhất

Chuyến tàu thu 3 triệu đồng, lỗ nặng đường sắt vẫn duy trì chạy tàuicon

Chuyến tàu thu 3 triệu đồng, lỗ nặng đường sắt vẫn duy trì chạy tàu

Hiện nay đường sắt vẫn duy trì chạy 3 chuyến tàu khách an sinh, dù các chuyến tàu này rất vắng khách, thu không đủ bù chi.