tay đứt rời

tin tức về tay đứt rời mới nhất

Cánh tay đứt lìa khỏi cơ thể nhiều giờ vẫn sống lạiicon
Sức khoẻ 24h19/10/20190

Cánh tay đứt lìa khỏi cơ thể nhiều giờ vẫn sống lại

- Toàn bộ cánh tay phải của anh Nguyên bị máy giật đứt rời hoàn toàn, tưởng tàn phế nhưng may mắn đã được nối lại.