tế bào thần kinh

Cập nhập tin tức tế bào thần kinh

Một nghiên cứu mới phát hiện, các vi khuẩn giao tiếp với nhau tương tự như cách "nói chuyện" của các tế bào thần kinh trong bộ não.

Virus khiến con người thông minh hơn?

Các gen virus lẫn vào ADN của con người có thể đã giúp các tế bào não của chúng ta tiến hóa, theo một nghiên cứu mới.