tên lửa qiam-1

Cập nhập tin tức tên lửa qiam-1

Gần đây Iran đã công khai qua video một cơ sở ngầm tối mật và quy mô để trữ tên lửa của nước này.