test gen

tin tức về test gen mới nhất

Phòng chống ung thư từ gốc thay đổi nhận thức cộng đồngicon
Sức khoẻ 24h18/04/20190

Phòng chống ung thư từ gốc thay đổi nhận thức cộng đồng

Thành viên của Mạng lưới Nữ lãnh đạo Quốc tế sẽ trở thành các đại sứ để góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng trong việc thực hiện tầm soát ung thư sớm trong dự án “Phòng chống ung thư từ gốc”.