Thách thức danh

Cập nhập tin tức Thách thức danh

Long Nón Lá cho hay anh quyết định rời khỏi công ty Điền Quân bởi đơn vị này thiếu minh bạch tiền bạc và không thực hiện đúng cam kết.