Thách thức sáng tạo

Cập nhập tin tức Thách thức sáng tạo

Thành công nhờ học thất bại của người khác

“Thất bại là mẹ của thành công” là câu nói chúng ta ai cũng biết. Song có một thực tế nghiệt ngã khác: Chúng ta thường thành công nhờ học hỏi từ thất bại của… người khác.

Thành công nhờ học thất bại của người khác

Trong cuốn “Thách thức sáng tạo”, Christensen đã đúc kết 5 quy tắc liên quan tới sáng tạo đột phá.