Thái Bình

Cập nhập tin tức Thái Bình

Các cần thủ bỏ tiền triệu để mua vé vào hồ câu cá đeo khuyên, loại cá được quy ước có giá lên đến chục triệu đồng.