Thái tuấn chí

tin tức về Thái tuấn chí mới nhất

Sài Gòn: Trung tâm thời trang vùng Viễn Đôngicon
Kinh Doanh12/12/20150

Sài Gòn: Trung tâm thời trang vùng Viễn Đông

Sài Gòn sẽ trở thành Trung tâm kết nối và lan tỏa ngành dệt may, đưa Thành phố trở thành Trung tâm thời trang của vùng Viễn Đông,