tham mưu trưởng

tin tức về tham mưu trưởng mới nhất

Nguyên Tham mưu trưởng Trung Quốc bị điều tra xử lýicon
Thế giới09/01/20180

Nguyên Tham mưu trưởng Trung Quốc bị điều tra xử lý

Phòng Phong Huy, Ủy viên Ủy ban Quân sự trung ương Trung Quốc, nguyên Tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy, đã bị đưa sang cơ quan kiểm sát quân sự để xử lý theo pháp luật