tham ô ở Vinashinlines

tin tức về tham ô ở Vinashinlines mới nhất

Khối nợ gần 1 tỷ USD tồn lại từ vụ Vinashinicon

Khối nợ gần 1 tỷ USD tồn lại từ vụ Vinashin

5 DN thuộc Vinashin hiện còn nợ hơn 20.000 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD. Riêng Vinashinlines còn nợ hơn 6.000 tỷ đồng.