thảm sát Sơn Mỹ

Cập nhập tin tức thảm sát Sơn Mỹ

Ngày 16/3/1968, theo lệnh cấp trên, một nhóm lính Mỹ đã tàn sát hơn 500 dân thường Việt Nam vô tội tại thôn Mỹ Lai thuộc tỉnh Quảng Ngãi.