tham vọng quyền lực

tin tức về tham vọng quyền lực mới nhất

Tham vọng và chống tham vọng quyền lực trong Đảngicon
Chính trị17/08/20170

Tham vọng và chống tham vọng quyền lực trong Đảng

Lần đầu tiên, Bộ Chính trị có quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước.