Cùng với Singapore, Hàn Quốc và Hong Kong, Đài Loan là một trong bốn “con rồng châu Á”. Đài Loan gắn liền với cụm “Thần kỳ Đài Loan”, ý chỉ quá trình công nghiệp hóa và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong giai đoạn nửa cuối thế kỷ 20.

Sau khi giành lại Đài Loan từ Nhật Bản hậu Thế chiến II, Trung Quốc tập trung vào tái thiết cơ sở hạ tầng bị hư hại trong chiến tranh, sau đó chuyển trọng tâm sang phát triển kinh tế và tiếp tục định hướng nền kinh tế. Đài Loan bắt đầu khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia nhiều hơn. Kế hoạch phát triển kinh tế đầu tiên là chuyển đổi nền kinh tế thuần nông của Đài Loan sang sản xuất. Đây là chiến lược nhìn xa trông rộng, có vai trò lớn đối với hiện đại hóa Đài Loan.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn