Tháng CN

tin tức về Tháng CN mới nhất

Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLD 2020icon
Góc nhìn17/04/20200

Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLD 2020

Công đoàn bộ chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả phong trào ATVSLĐ, phong trào lao động sáng tạo, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.