Tháng tư về

tin tức về Tháng tư về mới nhất

CHÀO THÁNG TƯ HỜN DỖIicon
Thơ20/04/20180

CHÀO THÁNG TƯ HỜN DỖI

Hãy bỏ lại, hỡi tháng Tư hờn dỗi/ Những pha phôi cũng đã qua rồi/ Có quay lại gặp em ngày xưa ấy/ Tháng Tư có ngày để nhớ hỡi xa xôi?
 
 
Tự khúc tháng Tư

Tự khúc tháng Tư

icon24/04/20160
Tháng tư rồi

Tháng tư rồi

icon08/04/20160