thành phố công nghiệp

tin tức về thành phố công nghiệp mới nhất

Cẩm Phả nhắm đích thành phố công nghiệp - dịch vụ bền vữngicon
Đầu tư16/08/20190

Cẩm Phả nhắm đích thành phố công nghiệp - dịch vụ bền vững

Với hạ tầng giao thông phát triển, các khu đô thị mới được hình thành, Cẩm Phả hội tụ đủ điều kiện để phát triển thành thành phố du lịch - dịch vụ văn minh, hiện đại.