thành phố không khói thuốc lá

tin tức về thành phố không khói thuốc lá mới nhất

Nỗ lực của Hải Phòng trong phòng chống tác hại thuốc láicon
Đời sống29/06/20190

Nỗ lực của Hải Phòng trong phòng chống tác hại thuốc lá

Tích cực kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở UBND xã, phường, bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà máy… UBND xã, phường, bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà máy, Hải Phòng đang nỗ lực hướng đến trở thành ‘thành phố không khói thuốc lá’.