thanh tra quản lý sử dụng đất

tin tức về thanh tra quản lý sử dụng đất mới nhất

Buông lỏng quản lý đất đai, nhiều cán bộ ở TP.HCM bị kiểm điểmicon

Buông lỏng quản lý đất đai, nhiều cán bộ ở TP.HCM bị kiểm điểm

 - Thanh tra TP.HCM vừa công bố thông tin liên quan đến các vi phạm của Chủ tịch UBND Quận Bình Thạnh, Quận 4 và yêu cầu tổ chức kiểm điểm.