thành viên không thường trực

tin tức về thành viên không thường trực mới nhất

Trọng trách của VN khi trở thành ủy viên không thường trực HĐBAicon
Hồ sơ08/06/20190

Trọng trách của VN khi trở thành ủy viên không thường trực HĐBA

Việc trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 không chỉ là vinh dự lớn lao mà còn là trọng trách cộng đồng quốc tế giao phó, đòi hỏi Việt Nam phải nỗ lực hết sức để hoàn thành.