thày bói

tin tức về thày bói mới nhất

Quan tham TQ lập đàn làm phép, vái lạy long bàoicon
Hồ sơ08/02/20180

Quan tham TQ lập đàn làm phép, vái lạy long bào

Hôm 5/2, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc đã khai trừ đảng và chức vụ của Lưu Cường, Phó tỉnh trưởng Liêu Ninh.