thay đổi lộ trình

tin tức về thay đổi lộ trình mới nhất

5 tuyến buýt thường thay đổi luồng tuyến vì buýt nhanhicon

5 tuyến buýt thường thay đổi luồng tuyến vì buýt nhanh

Sở GTVT Hà Nội quyết định điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt 16, 18, 22, 33, 50 sau khi tuyến xe buýt nhanh BRT 01 đi vào hoạt động.