thể chế hoá

tin tức về thể chế hoá mới nhất

Hệ chuẩn và tỷ lệ đại biểu chuyên tráchicon
Tiêu điểm18/05/20200

Hệ chuẩn và tỷ lệ đại biểu chuyên trách

 - Hệ chuẩn là khuôn khổ tổng thể của một thể chế. Nếu khuôn khổ này không thay đổi, một thiết chế như Quốc hội sẽ khó có thể thay đổi một mình.