thẻ chíp

Cập nhập tin tức thẻ chíp

Việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip ở Việt Nam diễn ra khá chậm chạp. Điều này vô hình trung đã tiếp tay cho tội phạm trộm tiền từ thẻ ATM.