thẻ ghi nợ nội địa

tin tức về thẻ ghi nợ nội địa mới nhất

Chạm là thanh toán cùng thẻ Eximbank V-Top với Samsung Payicon

Chạm là thanh toán cùng thẻ Eximbank V-Top với Samsung Pay

Kể từ ngày 28/12/2018, Eximbank chính thức triển khai tiện ích thanh toán bằng ứng dụng Samsung Pay tại POS cho thẻ ghi nợ nội địa (V-TOP) do Eximbank phát hành.