thế giới bên kia

tin tức về thế giới bên kia mới nhất

Lỗ đen chứa cánh cửa bí mật để đi đến thế giới khác?icon
Công nghệ09/08/20160

Lỗ đen chứa cánh cửa bí mật để đi đến thế giới khác?

Ở trung tâm của lỗ đen sẽ có một cánh cửa "bí mật" mà bất kỳ vật chất nào bị hút vào đó sẽ được trả lại nguyên hình dạng để sang "thế giới bên kia".