thế hệ tôi

tin tức về thế hệ tôi mới nhất

Giới trẻ sẽ là 'thế hệ vàng' hay 'thế hệ bỏ đi'?icon
Giới trẻ08/11/20160

Giới trẻ sẽ là 'thế hệ vàng' hay 'thế hệ bỏ đi'?

Thế hệ trẻ bị các thế hệ khác đánh giá là hư hỏng, lười biếng và tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Điều này có đúng hay không?